1. Waarom heeft de organisatie dit besluit genomen?
De Raden van Bestuur zien de uitdagingen die er op ons afkomen. Wanneer we de krachten bundelen kunnen we deze uitdagingen beter aan. Zo kunnen we de (toekomstige) cliënt de kwalitatief hoogwaardige zorg blijven bieden zoals we dat nu doen. Maar ook kunnen we de medewerkers een mooie en uitdagende functie blijven bieden nu en in de toekomst. Ook kunnen we ons beter blijven ontwikkelen, een breed dienstenpakket aanbieden, innovatie realiseren en kunnen we de technologische uitdagingen beter aan. Denk bijvoorbeeld aan het doorontwikkelen van ICT.

2. Wat is het voordeel van deze fusie?
Wanneer we met elkaar fuseren staan we samen sterker dan dat we alle drie alleen verder gaan en kunnen we ook in de toekomst de beste zorg dichtbij huis blijven leveren. We willen goed voorbereid zijn op het toenemend aantal ouderen dat (complexe)zorg nodig heeft en de krapte op de arbeidsmarkt.

- Alle zorgexpertise in huis voor ouderen
Wanneer we samen gaan hebben we nog meer kennis/expertise in huis en een breder aanbod aan zorgproducten. Zo kunnen we iedereen met een zorg- of ondersteuningsvraag blijven helpen, zelfs als het heel complexe zorg betreft. Zorg kunnen blijven geven in gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem. Door samen te gaan, zijn we beter in staat om alle vormen van zorg en welzijn, die aansluiten bij de (toekomstige) wensen van de cliënt, te bieden in het gebied tussen de steden Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem. Zo hoeven mensen hun vertrouwde omgeving niet te verlaten wanneer het qua gezondheid minder gaat.

- Aantrekkelijke werkgever
We worden een meer krachtige en aantrekkelijke organisatie. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. We kunnen meer specialisaties en bijzondere expertises, opleidings- en doorgroeimogelijkheden bieden aan onze medewerkers. Innoveren door het bundelen van krachten en financiële middelen. We kunnen meer investeren in belangrijke en noodzakelijke innovaties en technologische ontwikkelingen. Dat maakt jouw werk en het leven van de cliënt fijner.

3. Waar komt het kantoor van de nieuwe organisatie?
Op dit moment zitten we in de fase dat we de voorgenomen fusie onderzoeken dat resulteert in een fusiedocument. Hierin wordt niet gesproken over een kantoor voor de nieuwe organisatie. Later komen we op deze vraag terug. 

4. Komen er straks drie bestuurders? 
De inrichting van de governance, dus hoe ziet de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur er in de nieuwe organisatie uit, wordt in de eerste fase uitgewerkt. In het fusiedocument zal hier duidelijkheid over gegeven worden. 

5. Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
Wij doen ons best om je goed van de vorderingen op de hoogte te houden. Dat kan met een brief zijn, maar zeker ook in persoonlijke gesprekken, ontbijtsessie, infosessies, intranet en dergelijke. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kun je uiteraard altijd bij je leidinggevende terecht. Wanneer wij meer weten, dan hoor je van ons. We vinden het belangrijk dat we iedereen in een vroeg stadium betrekken bij de plannen. Dit betekent echter ook dat heel veel zaken nog onduidelijk zijn/ uitgewerkt moeten worden.

6. Waar kunnen we terecht met onze vragen?
Op deze website, www.rvssamenopweg.nl, kun je terecht met jouw vragen. Je kunt vragen stellen en reageren op de berichten van de website. De bestuurders van de 3 organisaties kiezen ervoor om iedereen in een vroeg stadium te informeren, nog voordat het besluit definitief is. Dit heeft als gevolg dat er in een dergelijk vroeg stadium nog heel veel onbekend is. Er moet in de komende maanden nog veel uitgewerkt gaan worden.

7. Krijgt de cliënt minder zorg?
De intentie van de fusie is dat we de benodigde zorg voor cliënten en de kwaliteit daarvan op peil kunnen houden, dat we kunnen innoveren en dat we specialistische zorg in het gehele gebied kunnen blijven realiseren. Daar gaat de cliënt van profiteren. De locaties behouden de couleur locale. Vertrouwde gezichten in de ouderenzorg zijn en blijven erg belangrijk.

8. Gaan er straks doelgroepen weg?
We hebben de intentie om met elkaar samen te gaan, juist omdat we dan een diversiteit aan doelgroepen kunnen blijven ondersteunen.

9. Hoeveel locaties zijn er straks? 
We hebben niet de intentie om locaties te sluiten. Gelukkig maar, want daar ligt onze kracht en de zin van ons bestaan. De reden tot fuseren is juist om in alle gebieden alle zorg te kunnen blijven leveren – in het gebied tussen de steden Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Gorinchem.

10. Komt er 1 zelfde systeem qua ICT en zorgdossier etc. ?
Wanneer we samengaan kunnen we meer investeren in onze ICT omgeving. Het ligt voor de hand dat we dan met 3 zorgorganisaties overgaan naar 1 systeem. Maar ook dat wordt straks uitgezocht en is nog niet bekend. Wanneer er meer duidelijk is, communiceren we daar uiteraard over. Als er op dit moment sprake is van vervanging of vernieuwing dan stemmen we dit af met drie organisaties.

11. Waarom neemt u dit besluit nu?
Schakelring, Volckaert en De Riethorst Stromenland werken al jaren met elkaar samen. Er is al eerder nagedacht om deze samenwerking te intensiveren. De hele zorgsector en de maatschappij om ons heen verandert. In de strategie van de drie organisaties is het belang van het onderwerp samenwerking erg belangrijk. 

12. Wanneer gaat dit in?
De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben vorig jaar de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2020 te fuseren. De ACM heeft laten weten dat meer onderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen fusie tussen de drie zorgorganisaties voordat zij een definitief besluit kan nemen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de vervolgstappen en de planning. Dit betekent dat de streefdatum van 1 januari 2020 onzeker is.

13. Wat is de ACM en waarom hebben we toestemming nodig? 
Grote fusies en overnames moeten gemeld worden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM is een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder, belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht. De ACM onderzoekt wat de gevolgen zijn voor de concurrentie en consumenten wanneer bedrijven willen fuseren. Goedkeuring van de ACM is de laatste vereiste voor de voorgenomen fusie.

14. Waarom is een vergunningsaanvraag nodig?

De ACM heeft ons laten weten dat meer onderzoek nodig is naar de gevolgen van de voorgenomen fusie, voordat zij een definitief besluit neemt. Hiervoor is het aanvragen van een vergunning noodzakelijk.

15. Is het RVS logo ook van de nieuwe organisatie? 
Het RVS logo is alleen om de tussenfase van de fusie aan te duiden. Dit logo zorgt voor herkenbaarheid als we communiceren over de fusie.

Reacties (0)

Reactieformulier

500 Resterende tekens