Ondertekening intentieovereenkomst De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring

10 oktober 2018 - De drie zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert  en Schakelring hebben de ambitie uitgesproken om in de toekomst nog intensiever te willen samenwerken. Deze ambitie is vastgelegd in een intentieovereenkomst. Begin september hebben de drie ondernemingsraden en de centrale cliĆ«nten-/klantenraden een positief advies gegeven over het voornemen om tot fusie te komen. Daaropvolgend is op maandag 8 oktober 2018 de intentieovereenkomst ondertekend door de drie bestuurders en de voorzitters van de raden van toezicht. De onderzoeken naar de mogelijkheden tot een fusie gaan verder. De komende tijd wordt een plan uitgewerkt. Later volgt een beslismoment over de fusie. Bekijk hier de getekende intentieovereenkomst. 

Reacties (0)

Reactieformulier

500 Resterende tekens