Fase 1 van de voorgenomen fusie tussen De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring is afgerond. Het fusiedocument, met daarin de onderbouwing en uitwerking van de fusie, is opgeleverd met medewerking van een groot aantal betrokkenen. Op basis van het fusiedocument van 28 februari 2019 hebben de ondernemingsraden en cliĆ«ntenraden positief geadviseerd op het voorgenomen besluit van de bestuurders om juridisch te fuseren per 1 januari 2020. Hierop hebben de Raden van Toezicht het voorgenomen besluit tot fusie goedgekeurd. Ook de NZa heeft inmiddels haar goedkeuring verleend aan de fusie. Een besluit van de ACM wordt verwacht na de zomer. Fase 2, de voorbereiding van de implementatie van de fusie per 1-1-2020 is gestart. Bekijk hieronder het plan van aanpak fase 2 en het overzicht van de activiteiten.

Plan van aanpak fase 2

Overzicht activiteiten fase 2

Reacties (2)

Onno Donker
Het overzicht activiteiten fase 2 is om een simpele laptop werkelijk onleesbaar. Bij het vergoten van het lettertype wordt het er niet beter op. Ik denk, en dit geldt ook voor mijn medebestuursled en van de CCR Schakelring en Riethorst Stromenland dat hier beter een "hardcopy" van kan worden toegezonden.
Bedankt,

Onno Donker
Voorzitter CCR Volckaert

Jolanda de Man
Hartelijk dank voor de reactie. Zoals besproken gaan we het overzicht aanpassen zodat het leesbaar wordt.

Met vriendelijke groet,
Jolanda de Man
secretariaat RvB Volckaert

Reactieformulier

500 Resterende tekens