• Centraal – decentraal: alles wat direct de cliënt raakt organiseren we lokaal in de lijn (ook facilitair), waarbij lokale kleuring belangrijk is;

  • Management integraal verantwoordelijk;

  • Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk en coachend en faciliterend leiderschap (maximaal 2 managementlagen onder de RvB met een hanteerbare span of control en complexiteit);

  • Als team samen verantwoordelijk (geen zelfsturing, maar zelforganisatie);

  • Managen en organiseren op de kernwaarden: eigen, ontdekken, open, samen;

  • Overlegstructuur: alle belanghebbenden betrekken in advisering;

  • Wendbaar en flexibel.

Reacties (0)

Reactieformulier

500 Resterende tekens