Zorgorganisaties zien elkaar al lang niet meer als concurrent maar voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de hulpvragen van het toenemend aantal ouderen. De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert, drie zorgorganisaties in Noord-Brabant – die al een goede vorm van samenwerking kennen - spreken daarom de ambitie uit om in de toekomst nog intensiever te willen samenwerken. Deze ambitie is vastgelegd in een intentieovereenkomst.

In september 2018 hebben de drie ondernemingsraden en de centrale cliëntenraden een positief advies gegeven over het voornemen om tot fusie te komen. Daaropvolgend is op 8 oktober 2018 de intentieovereenkomst ondertekend door de drie bestuurders en de voorzitters van de raden van toezicht. In de projectgroepen hebben veel medewerkers nagedacht over de inrichting van de nieuwe organisatie. De input die is gegeven in de verschillende werkconferenties is verwerkt in het fusiedocument.