Zorgorganisaties zien elkaar al lang niet meer als concurrent maar voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de hulpvragen van het toenemend aantal ouderen. De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert, drie zorgorganisaties in Noord-Brabant – die al een goede vorm van samenwerking kennen - hebben besloten te gaan fuseren.

De ondernemingsraden en de cliëntenraden hebben positief geadviseerd en de raden van toezicht hebben het voorgenomen besluit tot fusie goedgekeurd, evenals de Nederlandse Zorgautoriteit. Goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) was de laatste vereiste voor de voorgenomen fusie. Nu ook de ACM met onze plannen tot fusie instemt, kunnen we ons richten op een volledig samengaan van onze organisaties tot één nieuwe zorgorganisatie per 1 januari 2021.